fbpx Skip to main content Skip to search

Privacy Policy

Door gebruik te maken van bepaalde diensten van Berkman Carwash B.V. is het soms nodig om jouw persoonsgegevens achter te laten. Wij kunnen ons voorstellen dat jij wilt weten waarom wij deze gegevens nodig hebben en wat wij hiermee doen – dat lees jij op deze pagina. Mocht jij na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben omtrent Berkman Carwash B.V. haar omgang met persoonsgegevens, dan kan jij deze stellen via carwash@berkman.nl gericht aan onze klantenservice.

Berkman Carwash B.V. is gevestigd te Barendrecht aan de Tuindersweg 34, KvK-nummer 59652985. De B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens conform de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving. Het recht om jouw persoonsgegevens te verwerken verkrijgt Berkman Carwash B.V. doordat jij gebruik maakt van een van onze diensten of doordat jij deze gegevens voor andere doeleinden aan ons hebt verstrekt. 

Verwerkingsdoeleinden 

Abonnementen. Als jij bij Berkman Carwash B.V. of een onder de naam van de B.V. opererende onderneming een abonnementsvorm hebt afgesloten, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het aanbieden van de abonnementsdienst en om jouw te identificeren als abonnee. Als jij abonnee bent, worden er ook gegevens over jouw bezoeken bewaard. 

Jouw Account. Gebruik jij een dienst van Berkman Carwash B.V. of een onder de naam van de B.V. opererende onderneming waarbij jij toegang hebt tot een account, dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt voor het up-to-date houden van jouw account. Ook zijn deze gegevens nodig voor identificatie (bij bijvoorbeeld het inloggen in een portaal). 

Klantenservice. Wanneer jij contact opneemt met ons of wij met jou, dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens. Dit is enerzijds om in contact te komen en anderzijds om een zo goed mogelijke service te bieden. Gegevens en informatie die tijdens contact met onze klantenservice worden verkregen kunnen ook bewaard worden, tenzij er wordt aangegeven dat dit niet gewenst is. Mocht jij contact hebben gehad met de klantenservice van een derde die een dienst voor Berkman Carwash B.V. levert, dan kan deze partij jouw gegevens ook opslaan. 

Informatievoorziening en Acties. Via mails en nieuwsbrieven houden wij onze klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent Berkman Carwash B.V. Jij moet in de meeste gevallen expliciet toestemmen met het ontvangen van nieuwsbrieven en/of acties, in enkele gevallen geef jij deze toestemming automatisch bij het aanmaken van een account of registratie voor een programma – dit staat in die gevallen ook als zodanig vermeld. Daarnaast kan het zijn dat jij meedoet aan een actie van Berkman Carwash B.V. of een onder de naam van de B.V. opererende onderneming, waardoor wij jouw persoonsgegevens ontvangen. 

Sociale Media. Wij hebben geen toegang tot jouw sociale media en kunnen ook geen berichten plaatsen via jouw account(s). Wij kunnen wel informatie opslaan vanuit interacties die jij op sociale media hebt met Berkman Carwash B.V. of een onder de naam van de B.V. opererende onderneming, hierbij kunnen ook persoonsgegevens worden bewaard. Een voorbeeld van een interactie is wanneer jij een Facebook-bericht zou delen van de B.V.  

Berkman Carwash B.V. handelt in deze context altijd conform art. 5 lid 1 sub b en c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Zakelijke Klanten. Wanneer jij een zakelijke afspraak hebt met Berkman Carwash B.V. of een onder de naam van de B.V. opererende onderneming, kunnen jouw persoonsgegevens ook worden verwerkt voor het naleven van deze afspraak. 

Optimalisatie van onze Diensten. Constant zijn wij bezig onze diensten te verbeteren, en dit kan niet zonder onze klanten. Soms zullen wij onderzoeken doen op basis van persoonsdata of een vragenlijst uitsturen om data te verzamelen. 

Overige Gevallen. Soms zijn er andere situaties waarin het nodig is voor ons om jouw persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken. Vaak zijn dit uitzonderingsgevallen. Hiertoe behoren ook minder leuke voorvallen, zoals fraude en het niet nakomen van de algemene voorwaarden van Berkman Carwash B.V. of een onder de naam van de B.V. opererende onderneming. 

Delen persoonsgegevens met derden 

Wanneer wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, dan eisen wij dat die partij de gegevens enkel gebruikt voor de overeengekomen doeleinden. Daarnaast verplichten wij onze partners de gegevens met even veel zorg te verwerken als Berkman Carwash B.V. doet – hiervoor ondertekenen derden daarom ook overeenkomsten die deze afspraken waarborgen. Als jij van mening bent dat een derde partij toch niet juist met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kan jij dit melden via carwash@berkman.nl gericht aan onze klantenservice. 

Persoonsgegevens 

Welke persoonsgegevens wij van jou verwerken is afhankelijk van de manier waarop jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Onder persoonsgegevens vallen ten minste, maar niet uitsluitend, de volgende zaken: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, locatiegegevens, kenteken, geslacht, betaal- en factureringsgegevens, IP-adres, en – indien van toepassing – bedrijfsnaam, KvK-nummer en BTW nummer. 

Wij verkopen jouw persoonsgegevens in geen enkel geval aan anderen.

Rechten betrokkenen 

Jij hebt als klant van Berkman Carwash B.V. of een onder de naam van de B.V. opererende onderneming verschillende rechten. Zo kan jij jouw persoonsgegevens inzien op aanvraag, jouw persoonsgegevens laten wijzigen en jouw persoonsgegevens laten vernietigen (dit is niet mogelijk wanneer deze gegevens nodig zijn voor het verzorgen van een dienst waar jij op dat moment nog steeds gebruik van wilt maken). Daarnaast heb jij het recht om eventuele gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Verder heb jij nog het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat ervoor zorgt dat jij een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens op te sturen naar jou of een andere gevolmachtigde – dit kan ook een organisatie zijn.

Afsluitend 

Heb jij nog vragen over de verwerking van persoonsgegevens of ben jij van mening dat Berkman Carwash B.V. onjuist heeft gehandeld omtrent of met jouw persoonsgegevens, dan kan jij contact opnemen via carwash@berkman.nl gericht aan onze klantenservice. Ook kan jij een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jij van mening bent dat Berkman Carwash B.V. in strijd met de Privacywet of een andere regeling omtrent persoonsgegevens heeft gehandeld.